Just J/K: Hogwarts ๐Ÿฐ is Back on Our Radar ๐Ÿ™Œ and Here's the Magical โœจ 411 โšก๏ธ ...

822
COMMENT

Oh, you thought Harry Potter โšก๏ธ was over, finished, done with? You thought ๐Ÿ’ฌ we all had to be satisfied ๐Ÿ˜Œ with Pottermore and a selection of one-off movies, short stories, and plays? Not so, my fellow Potterheads, not so at all. Back in August, Jo let all of us know j/k, our adventures at Hogwarts aren't over after all, and the world ๐ŸŒ (or the Harry Potter-loving portions of it, anyway) went insane. The books ๐Ÿ“š became available in September, but here it is October, and I haven't heard ๐Ÿ‘‚ a lot about their actual contents. Have you? Since the witching season is upon us, it seems like as good a time ๐Ÿ•ง as easy to start dissecting these gifts from our goddess, J. K. Rowling.

1. These Are Ebooks, Not Book-books

black and white, monochrome, monochrome photography, brand, TURN,

Okay, so that's not important to the plot, but since I have at least five 5๏ธโƒฃ friends who accosted their local bookstore employees several times waiting for these lovely little stories to appear on shelves, I figure it can't hurt ๐Ÿ˜Ÿ to start there. The good ๐Ÿ‘ news is that this makes it much easier and more convenient to get your hands ๐Ÿ‘ on them, so that's cool, right? You can head to Pottermore, Amazon, or Barnes and Noble to get your hands ๐Ÿ‘๐Ÿป โ€“ or thumbs or eyes ๐Ÿ‘€ or ears or whatever โ€“ on your copies.

They're Part of Pottermore Presents
Explore more ...