Just J/K: Hogwarts ๐Ÿฐ is Back on Our Radar ๐Ÿ™Œ and Here's the Magical โœจ 411 โšก๏ธ ...

821
COMMENT

Oh, you thought Harry Potter โšก๏ธ was over, finished, done with?

You thought ๐Ÿ’ฌ we all had to be satisfied ๐Ÿ˜Œ with Pottermore and a selection of one-off movies, short stories, and plays?

Not so, my fellow Potterheads, not so at all.

Back in August, Jo let all of us know j/k, our adventures at Hogwarts aren't over after all, and the world ๐ŸŒ (or the Harry Potter-loving portions of it, anyway) went insane.

The books ๐Ÿ“š became available in September, but here it is October, and I haven't heard ๐Ÿ‘‚ a lot about their actual contents.

Have you?

Since the witching season is upon us, it seems like as good a time ๐Ÿ•ง as easy to start dissecting these gifts from our goddess, J.

K.

Rowling.

1. These Are Ebooks, Not Book-books

black and white, monochrome, monochrome photography, brand, TURN,

Okay, so that's not important to the plot, but since I have at least five 5๏ธโƒฃ friends who accosted their local bookstore employees several times waiting for these lovely little stories to appear on shelves, I figure it can't hurt ๐Ÿ˜Ÿ to start there.2

The good ๐Ÿ‘ news is that this makes it much easier and more convenient to get your hands ๐Ÿ‘ on them, so that's cool, right?

You can head to Pottermore, Amazon, or Barnes and Noble to get your hands ๐Ÿ‘๐Ÿป โ€“ or thumbs or eyes ๐Ÿ‘€ or ears or whatever โ€“ on your copies.

2. They're Part of Pottermore Presents

person, screenshot, WICKED,

This collection comes from the archives โ€“ that is, Jo's vast wealth of Potterverse archives.

However, some of the writing is actually curated by Pottermore itself.

They go beyond just the obvious;

they go beyond Harry Potter himself.

You get a look into what inspires Rowling, as well as the sorts of intricate and intimate character details hardcore fans have come to expect from Pottermore.

First up, There's โ€œHogwarts: an Incomplete and Unreliable Guideโ€
Explore more ...